hoe deze website raadplegen:

Door op de knoppen in het menu hiernaast te klikken opent u een webpagina. Sommige webpagina's zijn langer dan het scherm. U kunt het vervolg van de pagina zien door naar beneden te scrollen. Als u sommige foto's, die zich openen door te klikken op een bijlage, niet volledig ziet ,scroll dan naar beneden.
Door op de knoppen voorzien met een pijltje te klikken opent zich een submenu. Sommige submenu's zijn langer dan het scherm. Om ze volledig te zien scroll naar beneden.
Bovenaan de pagina ziet u het pad van de pagina. Door op home te klikken komt u terug op deze home pagina.
Soms wordt er verwezen naar andere pagina's die u kunt bereiken via de menu of via de link: "klik hier". Om terug naar de oorspronkelijke pagina , klik op het pijltje (links wijzend) bovenaan links op werkbalk van de webpagina.
Om in een webpagina terug naar het menu te gaan, klik op het pijltje (rechts wijzend ) bovenaan links op de werkbalk van de webpagina

laatste update : 13.04.2018

*********************************************************************

Erfgoeddag 21 en 22 april

Op zaterdag 21 april en zondag 22 april organiseert Erfgoedforum Brugge vzw een rondleiding rond het thema van de Erfgoeddag 2018: "Kiezen". We kozen daarvoor de verkiezing van 1879 waarbij de liberalen aan de macht kwamen en toen wetten uitvaardigden die voor de katholieke scholen zeer nadelig waren . De katholieke scholen die ingericht waren in openbare gebouwen moesten de biezen pakken en verhuizen naar andere lokalen. Het was een bewogen tijd bekend onder naam de schoolstrijd 1879-1884. We kozen daarom als naam voor onze rondleiding: "met kiezen pakken de scholen hun biezen"

De rondleiding brengt ons langs de scholen in de Meersenbuurt die leden onder de schoolstrijd:
- Op de Wijngaardplaats: de Wezenschool Sint-Vincentius a Paolo (nu vzw de Binnenstad)
- Op de Walplaats: de Congregatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangenis (daarvoor de brouwerij "de Wulf", nu brouwerij "de Halve Maan")
- In de Oostmeers 27: De stichting Capron-De Zutter, de Germana Oostmeers (dan de Verpleegsterschool Sint-Jan, nu Peda HIP)
- De Germana Westmeers (nu de bibliotheek Lode Zielens)
- Het patronaat en zondagschool Sint-Salvator, ( daarvoor het werkmansfort "Verstraete", nu het Meersenhuis).

Voor wie meer wil weten kan het verhaal van deze scholen in extenso ook terug vinden op deze website. (zie menu onderde rubriek erfgoedpanden beschrijving 1 en 2, of op deze webpagina zie verder hieronder )

******************************************************************

Westmeers: Van "Germana" tot de bibliotheek "Lode Zielens"

In de Westmeers staat een groot gebouw waar nu de bibliotheek "Lode Zielens" is gevestigd. Maar wie was Lode Zielens. En waarom werd het gebouw ook de Germana genoemd en waarom die gotische vensters? Antwoorden op die vragen vind je in deze website in de menu onder de knop "erfgoedpanden beschrijving 2", "Westmeers De Germana, bibliotheek Lode Zielens" of klik hier om onmiddellijk op de pagina te komen

 

*******************************************************************

Oostmeers: De muurkapel van de H.Macharius

Wie van het staion door de Oostmeers naar het centrum van Brugge loopt komt op de rechterkant deze muurkapel tegen gewijd aan de H.Macharius. Wie is deze heilige? Aan welke devotie is hij gewijd? Waarom staat zijn beeltenis in deze straat? Allemaal vragen die in deze website opgelost worden. Ga daarvoor in de menu naar de webpagina: erfgoedpanden beschrijving 2, Oostmeers, H.Macharius of klik hier om onmiddellijk op de pagina te komen.

*********************************************************************
vorige onderwerpen, eventueel geactualiseerd
*********************************************************************

Oostmeers: van Werkmansfort "Verstraete" tot parochiecentrum"het Meersenhuis"


Niet veel mensen beseffen dat wanneer ze feestvieren in het Meersenhuis diezelfde plaats in de 19de eeuw een groot beluik of werkmansfort was, fort "Verstraete" genoemd. De mensen leefden er opeen gepakt in armoedige en onhygiënische omstandigheden. Na 1886 werd het beluik omgevormd naar een zondagsschool en na de oorlog 1940-44 naar een parochiaal centrum.

Hieronder een zicht op de koer van het patronaatsgebouw van de Sint-Salvatorparochie in 1947 met een groep kinderen die de H.Hartprocessie voorbereiden (beeldbank Brugge)

We hebben het verhaal van het betrokken domein in 3 webpagina's verdeeld:

Voor de connectie naar de betrokken pagina's ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving 2" en druk op de knop "Oostmeers" en dan op een van de 3 knoppen van het subvenster met de verschillende webpagina's of klik op een van de volgende links:

- Voor een samenvatting: "Fort Verstraete, Meersenhuis, Samenvatting" klik hier om direct op de webpagina te komen.

Voor wie meer wil weten of voor de gevorderde Bruggeling
- "Het Werkmansfort Verstraete tot 1886" klik hier om direct op de webpagina te komen.
- "Van Zondagsschool in 1886 naar Meersenhuis nu" <klik hier om direct op de webpagina te komen.

De Wezenschool van de Dochters van Liefde van Sint-Vincentius a Paolo op de Wijngaardplaats

Miljoenen toeristen en menig Bruggeling komen op de Wijngaardplaats en bewonderen de neogotische gebouwen, waarvan de eerste toegangspoort de datum 1851 draagt. Weinigen hebben er een idee van dat het witte huis links van de gotische gebouwen het huis is waar nu de laatste Dochters van Liefde verblijven. Wat speelde zich af achter die gevels? Wat is de loop van de geschiedenis geweest tussen de start in 1851 over de grootste ontplooiïng rond de jaren 1930 om tenslotte tot rust te komen in het witte huis?

 

hiernaast een zicht op de neogotische gebouwen in 1910 en 2 begijntjes met op de achtergrond een schilder die de schoonheid van de plaats uit zijn penseel probeert te toveren.

(foto beeldenbank Brugge)

 

We hebben de geschiedenis van het terrein en de Wezenschool verdeeld over 5 webpagina's

Voor de connectie naar de betrokken pagina's ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving 2" en druk op de knop "Wijngaardplaats" en dan op een van de 5 knoppen van het subvenster met de verschillende webpagina's of klik op een van de volgende links:

Een samenvatting van de geschiedenis van de Wezenschool en de werking van de Dochters van Liefde (klik hier om direct op deze pagina te komen)

Voor wie meer wil weten of voor de gevorderde Bruggeling:
De bouwgeschiedenis tot 1900 ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
De bouwgeschiedenis vanaf 1900 (klik hier om direct op de pagina te komen)
De Wezenschool en de dochters van Liefde ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
De donaties d'Hanins de Moerkerke en de Laage de Bellefaye en de schoolstrijd rond 1880 (klik hier om direct op de pagina te komen)
 

Het Congregatiegebouw op de Walplaats

Velen hebben zich al afgevraagd wat doet dat gebouw in neogotische stijl achter de brouwerij "De Halve Maan". Het gebouw en het terrein waarop het zich bevindt hebben een hele geschiedenis achter de rug vanaf de Middeleeuwen (vóór 1440) eerst als brouwerij "'De Wulf" en dan als leerlooierij "Van Caillie" tot 1874. Daarna werd het terrein verdeeld enerzijds voor een Congregatiegebouw tot 1953 en anderzijds voor weer een brouwerij, de "Brugge- Zeehaven", tot 1942. Daarna zijn ze beiden geintergreerd in de brouwerij "de Halve Maan"

Hiernaast ziet u het bewuste neogotisch gebouw op de Walplaats achter de Brouwerij "De Halve Maan" Thans wordt het gebruikt als opslagplaats. Het is een beschermd gebouw. Het volumineuze gebouw verdient een flinke opknapbeurt en ook een betere en waardiger bestemming.

Als u wellicht het bovenstaande gebouw niet herkend dan wellicht wel het poortgebouw dat leidt tot de koer achter de brouwerij. Het embleen van de wolf boven de poort herinnert aan de vroegere brouwerij "De Wulf". U kunt ook nog net het neogotisch gebouw zien piepen door de poort

We hebben de geschiedenis van het terrein en het congregatiegebouw verdeeld over 3 webpagina's

Voor de connectie naar de betrokken pagina's ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving 1" en druk op de knop "Walplaats" en dan op een van de 3 knoppen van het subvenster met de verschillende webpagina's of klik op een van de volgende links:

Een samenvatting van de bouwgeschiedenis en de werking van de congregatie (klik hier om direct op deze pagina te komen)

Voor wie meer wil weten of voor de gevorderde Bruggeling:
De bouwgeschiedenis van de congregatie ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
De werking van de Congregatie ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
 

Het Wevershof

Tijdens de erfgoeddagen op 22 en 23 april 2017 werd door onze vzw een wandeling georganiseerd over een snelle verbindingsweg die indertijd het Sint-Janshospitaal verbond met de Minnewaterkliniek.

De verbindingsweg was dwars door het "Wevershof" getrokken en het bleek dat heel wat mensen niet vertrouwd waren met het "Wevershof" en zijn bouwgeschiedenis.
Er bestaan ook nogal wat misverstanden over die geschiedenis, daarom hebben we besloten daarover wat meer te vertellen voor de geïnteresseerd Bruggeling.

Wat is de oorsprong van de site? Welke activiteiten gebeurden er?, Wie heeft het werkmansbeluik gebouwd en wanneer? Hoe werd het werkmansbeluik een Godshuis? Hoe was de verhouding met de buren, de meubelfabriek van de gebroeders Claeys?

 

zo zag het overbevolkt Wevershof eruit rond 1900
als werkmansbeluik (foto Watteyne)

We hebben die bouwgeschiedenis verdeeld over 4 webpagina's

Voor de connectie naar de betrokken pagina's ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving" en druk op de knop "Wevershof" en dan op een van de 4 knoppen van het subvenster met de verschillende webpagina's of klik op een van de volgende links:

Een samenvatting over de bouwgeschiedenis van het Wevershof (klik hier om direct op deze pagina te komen)

Voor wie meer wil weten of voor de gevorderde Bruggeling:
Het Wevershof, bouwgeschiedenis tot 1900 ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
Het Wevershof, bouwgeschiedenis vanaf 1900 ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
Het Wevershof en de meubelfabriek Claeys (klik hier om direct op deze pagina te komen)

 

zo ziet het Wevershof er thans uit als Godshuis stichting "Leon De Meulemeester"

Het Poortgebouw, de Viaduct over de Zonnekemeers en de verbindingsweg tussen Sint-Jan en Minnewaterkliniek

Tijdens de erfgoeddagen op 22 en 23 april werd door onze vzw een wandeling georganiseerd over een snelle verbindingsweg die indertijd het Sint-Janshospitaal verbond met de Minnewaterkliniek . Interessante restanten en punten van belang van de verbindingsweg werden uit de doeken gedaan. Bijvoorbeeld: wat gebeurde er met de tunnel onder de Sebrechtsstraat? Wat blijft erover van de gracht rond het begijnhof?.

We geven op deze website voor de geïnteresseerde liefhebber van de Brugse geschiedenis een uitgebreide uiteenzetting van de weg en van de randgebeurtenissen met vele documenten, foto's en kaarten.

Voor de connectie naar de betrokken pagina ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving" en druk op de knop "Zonnekemeers" en dan op de knop "viaduct en Poortgebouw" of klik hier om direct op de pagina te komen

Beschrijving van de vroegere Verpleegsterscholen op oud Sint-Jan

Nu ook de laatste school voor verpleegkundigen de site van Oud Sint-Jan verlaten om zich in Sint-Michiels te vestigen is het hier op zijn plaats om de geschiedenis van de scholen voor verpleegkundigen op de site Oud Sint-jan naar voren te brengen. De bouwgeschiedenis van de lokaties waar die scholen allemaal gevestigd werden komt aan bod maar ook de geschiedenis van verpleegkundigen en hun onderwijs zelf. 

Daar we zelf geen specialisten zijn in de verpleegkunde hebben we de geschiedenis van de verpleegkunde beperkt tot een algemene maar toch overzichtelijke lijn met vele foto's. We zijn er ons van bewust dat deze pagina's nog voor verbetering vatbaar zijn en graag hebben we dus reacties van mensen die bijkomende inlichtingen kunnen veschaffen of kunnen verwijzen naar onnauwkeurigheden.

Hieronder vindt u de connecties naar de betrokken pagina's via de menu of via een directe link.

De geschiedenis van de kraamkliniek en de vroedvrouwen:

Druk bij de rubriek "erfgoedpanden beschrijving" op de knop Oud Sint-Jan en dan op de knop" De kraamkliniek 1910, Oostmeers 17, geschiedenis van de zusters vroedvrouwen
-- of klik hier om direct op de pagina te komen

Druk bij de rubriek "erfgoedpanden beschrijving" op de knop Oud Sint-Jan en dan op de knop" De kraamkliniek Oostmeers 17, bouwgeschiedenis"
-- of( klik hier ) om direct op de pagina te komen

De geschiedenis van de verpleegsters en andere verpleegkundigen:

Druk in de menu op de knop : erfgoedpanden beschrijving, dan Oud Sint-Jan site en omgeving, dan op de knop de geschiedenis van de verpleegsterschool Sint-Jan en Sint-Elisabeth
-- of klik hier om direct op de pagina te komen

Druk in de menu op de knop erfgoedpanden beschrijving, dan Oud Sint-Jan site en omgeving, dan op
de knop:
-- de Sint-Elisabethverpleegsterschool, Walplaats 38, bouwgeschiedenis,a (=tot 1905)
-- of klik hier om direct op de pagina te komen
of
-- de Sint-Elisabethverpleegsterschool, Walplaats 38, bouwgeschiedenis,b (= vanaf 1905)
-- of klik hier om direct op de pagina te komen
of
-- de Sint-Janverpleegsterschool,Oostmeers 27, bouwgeschiedenis
-- of klik hier om direct op de pagina te komen
of
-- de Sint-Janverpleegstroppasterschool, Zonnekemeers 18-20, bouwgeschiedenis
-- of klik hier om direct op de pagina te komen

 

Heraanvraag van de bescherming van de oude Kraamkliniek Oostmeers 17

Bij de vorige beschermingsaanvraag in 2009 werd de historische en architecturale waarde erkend en werd een voorlopige bescherming van 1 jaar toegekend. De stad Brugge was de enige die bezwaar aantekende en vooral omwille van de toen nog geplande ondergrondse parking voor 500 rotatie parkeerplaatsen in 5 ondergrondse verdiepingen in een bouwput van meer dan 25m diep.

Dat plan is gelukkig niet doorgegaan. We vroegen op 7 juni 2016 opnieuw de bescherming aan bij de dienst beschermingsaanvragen van het Gewest in Brussel, maar tot nog toe mochten we nog altijd geen bericht ontvangen zelfs geen ontvangstbericht.

Actualisatie 1 december 2017: tot nog toe mochten we nog altijd geen bericht ontvangen

 

 

************************************************************************************************************ Verwaarlozing van ons erfgoed

In het kader van onze erfgoedactiviteiten brengen we regelmatig een verwaarloosd pand in de Brugse binnenstad in de aandacht

Niettegenstaande Brugge niet slecht scoort op gebied van krotten of leegstand, stellen we toch vast dat er verschillende waardevolle panden niet goed onderhouden of gerenoveerd worden.

*********************************************************************

VERVOLG
De Magdalenakapel in de Nieuwe Gentweg 110, een pand uit 1430 met een rijke geschiedenis.

het terrein van de KTA in de Jacobinessenstraat werd verkocht aan de stad Brugge. Het is nu aan de stad Brugge om de kapel en het passantenhuis te beschermen. De Monumentenwacht hebben in augustus het pand onderzocht en een verslag opgemaakt. Dit verslag mochten we niet ontvangen. We vertrouwen er nu op dat de stad Brugge wel de restauratie van dit beschermd pand spoedig tot een goed einde zal brengen onder leiding van de stadsarchitect Leentje Gunst. We volgen dit verder op.

Volgens het eigen erfgoeddecreet van het gewest is de eigenaar verplicht het beschermde pand te onderhouden en te renoveren. Het doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van de betrokken instellingen en de verantwoordelijke personen om hun en ons patromonium, tegen het decreet in, zo te laten aftakelen.

Het stutten en het laten herstellen van 1 dakkapel door de leerlingen houdt de aftakeling van het pand niet tegen, zeker niet als er dan nog geen venster in zit.

actualisatie 1 december 2017: De stad zal instaan voor de restauratie van de Magdalena kapel en gasthuis en dient daarvoor vóór eind december 2017 een beheerplan in voor het bekomen van de nodige subsidies. Voor de dringende herstellingswerken wordt een aparte aanvraag ingediend . Het verslag van de Monumentenwacht toont aan dat er heel wat herstellingen op korte termijn moeten gebeuren.


We zijn in 2011 gestart met het aanklagen van de meer dan schandelijke toestand waarin de H.Magdalenakapel zich toen al jarenlanlang bevond.

 

We stellen eind november 2015 vast dat de Magdalena kapel nog altijd niet gerenoveerd is.

(vervolg juni 2016) Ondertussen zijn die planten weggenomen maar groeien er alweer nieuwe . Het kruis op het torentje is nu weg! Het verval gaat met rasse schreden verder.

(klik hier) om direct op de algemene tekst met de vele foto's van de verwaarlozing te komen.

**************************************************************************************************************
We vragen ook nog steeds aandacht voor de site van het Theresianeklooster (Weyler kazerne) Achiel Van Ackerplein 3

(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing.

actualisatie van de situatie 1 december 2017: Er is een bouwpromotor geinteresseerd: bvba VVD Project Development, Johan Van Den Driessche met als architect: Salensarchitecten bvba

**************************************************************************************************************

het verwaarloosde beschermde huis Sebrechts in de Beenhouwerstraat 24.

(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing.

******************************************************************************************************************

Het waterreservoir en sas van de voormalige hongersnoodmolen, een oude watermolen, bij het Sint-Arnoldus poortje aan het Minnewaterpark en aan het einde van de Katelijnevest.

(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing.

*****************************************************************************************************************

het beschermde huis d'Hanins de Moerkerke, Witte Leertouwerstraat 1.
 

Ondertussen is er voor het beschermd herenhuis van d'Hanins de Moerkerke een vergunning bekomen. De bouw promotor is Berginvest NV. Het ontwerp is van het architectenbureau LMS Vermeersch bvba. Het ontwerp houdt wel rekening met de elementen met erfgoedwaarde. De nieuwbouw rechts is het compromis om het project rendabel te maken voor de bouwpromotor. Het neemt wel een deel van de roenzone weg. De nieuwe huizenrij behoeft wellicht nog enkele aanpassingen.

 

Dit beschermd pand staat al jaààren te verkommeren. . Bij het actualiseren op 05-12-2016 is er een bouwpromotor geinteresserd. We willen wel opvolgen dat de nieuwe eigenaars dit beschermd huis en domein in ere herstellen.

(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing.

*****************************************************************************************************************

 
de viaduct over 't Zonnekemeers

De viaduct over 't Zonnekemeers met zijn nu nog bestaand en beeldbepalend poortgebouw maakte deel uit van de interne nu grotendeels verdwenen verbindingsweg tussen het Sint-Jans ziekenhuis en de Minnewaterkliniek in de Sebrechtsstraat (nu WZC).

We vroegen in 2009 de bescherming aan, waar we de geschiedenis en de achtergrond van dit pand bespraken. (klik hier) om direct op de pagina van de beschermingsaanvraag te komen.

Dit pand staat op de inventaris van het waardevol onroerend erfgoed.
Het is dringend te renoveren of op zijn minst bewarend te restaureren.
(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing. Bij het actualiseren op 15-10-2016 stellen we vast dat men begonnen is met het restaureren van het dak: dat is een goed punt.

**********************************************************************

**********************************************************************

Het 10 puntenprogramma van de Brugse Erfgoedkoepel

De Erfgoedkoepel is een samenwerkingsverband van Brugse erfgoed- en milieuverenigingen. Maken er o.a. deel van uit: Marcus Gerards vzw , Brugge die Scone vzw , S.O.S. voor een leefbaar Brugge en Erfgoedforum Brugge vzw ( www.erfgoedforumbrugge.be ) en verschillende buurt- en actiegroepen.

We hebben het 10 puntenprogramma van de Erfgoedkoepel opgenomen in onze website onder de rubriek Erfgoedbewaking / Erfgoedkoepel 10 puntenprogramma. Het 10 puntenprogramma bevat aanbevelingen aan de stad Brugge om een harmonische en leefbare Brugse binnenstad te bevorderen en om het erfgoed in ere te houden.

(klik hier) om direct op de algemene tekst vanhet 10 puntenprogramma te komen.