Klooster van de Redemptoristinnen (Rode Nonnen) Katelijnestraat

Geschiedenis

In 1684 wordt tussen de Katelijnestraat (vroeger de Kortrijkse weg) en Visspaanstraat (vroeger de Mandevispaenstraat) een domein aangekocht door de zusters Capucinessen. (ook de Penitenten genoemd) ( zie origineel plan van de aankoop( bijlage c). Bijlage c toont ook aan dat het domein en de kloostertuin later werd uitgebreid, we konden niet vaststellen wanneer.). Op dit domein, niet ver van het klooster der Alexianen, stonden voordien enkele huizen en een grote tuin ( zie fragment van de kaart van Marcus Gerards bijlage d)
De zusters Capucinessen kwamen uit Broekburg (Bourbourg).In 1699 werd begonnen met de bouw van het klooster en in 1716 werd de kapel gewijd . In 1796 werden zij door de Fransen uit hun klooster gezet. Hun domein werd als nationaal goed verkocht en de gebouwen van het klooster werden gesloopt ( een triestig lot dat ze deelden met de Eeckhoutabdij en vele andere kerkelijke instellingen). Maar de Capucinessen verwierven in 1806 het refugium van de Sint-Andriesabdij in de Boeveriestraat en bleven daar tot 1972. Toen werd hun klooster verkocht en geïntegreerd in het naastliggende hotel.

In 1810 kocht de heer Jan Nollet de gronden aan de Katelijnestraat . Deze heer liet naast het godshuis “Hertsberghe” het arbeidersfort “De Rijcke” bouwen (genaamd naar de eerdere eigenaar van het domein).
In de periode 1842-1845 kochten de zusters Redemptoristinnen de ganse eigendom inclusief het fort, dat gesloopt werd. Op de plaats van het fort bouwden zij hun kerk.
De neogotische kerk en het kloosterpand dateren van 1845 en werden gebouwd n.o.v. broeder-arch. R. Duvivier. In 1958 werd de gevel van het kloosterpand herbouwd en in 1963 herbouwde arch. De Geyter de gevel van de kerk en het torentje in neobarokke stijl.

De huizen Katelijnestraat 107 en 109 dateren van 1835.