Viaduct en poortgebouw in 't Zonnekemeers verwaarloosd

 Dit beeldbepalend poortgebouw dat deel uitmaakte van de viaduct van het Sint-Jansziekenhuis naar de Minnewaterkliniek werd in 1936 gebouwd naar de plannen van architect Luc Viérin.
De beelden in het gebouw zijn van de beeldhouwer Michiel Poppe.

De viaduct is onlosmakelijk verbonden met de beroemde Brugse chirurg professor J. Sebrechts en de opkomst van de moderne chirurgie. Onder zijn impuls werd deze verbindingsweg aangelegd tussen Sint-Janshospitaal en de nieuwe chirurgische
afdeling van het Minnewaterkliniek.

 

 

 

Het poortgebouw staat vermeld in de inventaris van belangrijk onroerend erfgoed opgesteld door het VIOE (zie de website www.vioe.be ) In 2009 vroegen we de bescherming aan waarin we ook een beknopte geschiedenis van dit gebouw meegaven. (klik hier) om de pagina te bekijken.

Het antwoord van het gewest deelde onze bezorgdheid en beloofde de aandacht te verscherpen in het kader van de adviesbevoegdheid binnen de vergunninsprocedure maar schoof het dossier op de lange baan (nog steeds)
(zie copie brief hieronder aan deze pagina)

 

Ondertussen verkrot het pand verder. De
tegelpannen en nokpannen komen los en vallen op de straat zodat om veiligheidsredenen een
draadbedekking over het dak gespannen werd. Dit houdt natuurlijk de regen en de sneeuw niet tegen. Als het regent klettert
het water naar beneden als een gratis douche voor de voorbijgangers.
Op die manier wordt het pand langzaam maar zeker gesloopt door de natuurelementen.

Ook de dakgoten zijn gescheurd zodat het water langs de luiken en de gevels stroomt
Het is duidelijk dat binnen het poortgebouw het een mesthoop is van jewelste waar meeuwen en duiven vrij spel hebben:
hun uitwerpselen samen met de regen vormen een effectief uitvretend mengsel.
zie foto's hieronder

Volgens de verordeningen voor ruimtelijke ordening is de eigenaar van een beschermd pand gehouden dit pand te onderhouden en zo nodig te restaureren. Logisch dat dit ook geldt voor panden op de inventarislijst van de VIOE. Op zijn minst moet er bewarend gerestaureerd worden om verdere aftakeling te vermijden dwz herstellen van daken en goten en afdekken van de zijopeningen tegen regen en vogels.

 

Noteer ook dat ter gelegenheid van een wijziging van de erfpachtakte goedgekeurd
op 28/05/1991 het erfpachtdomein Oud Sint-Jan werd uitgebreid met het viaduct met poortgebouw. Een van de redenen was dat het gebouw hierdoor bewaard en in perfecte staat onderhouden zoul worden.

Daarvan kwam niets in huis, zelfs niet van bewarend renoveren. Het niet commercialiseren van de zuidrand van het erfpachtgebied langs 't Zonnekemeers mag geen reden zijn om dit pand verder te laten verkrotten.

De stad moet zijn erfpachthouder op zijn plichten wijzen en desnoods maatregelen nemen.

   
   

Antwoord van het Vlaams Gewest Agentschap Ruimtelijke Ordening op onze beschermingsaanvraag