Uw suggesties

Hebt u ideeën om deze website verder te verbeteren?

Hebt u weet van bedreigde panden in de Brugse binnenstad die volgens u waardevol zijn of beeldbepalend zijn?

Zijn er volgens u nieuwbouwprojecten in de Brugse binnenstad die de schaarse open ruimte of waardevolle panden bedreigen?

Wilt u bepaalde panden of parken of open ruimten in een speciaal daglicht stellen of beschermen?

Wilt u informatie (beschrijvend materiaal of fotomateriaal ) meedelen?

Zendt ons dan een mailtje op het volgend adres:

erfgoedforumbrugge@gmail.com

met vermelding van uw naam, voornaam, adres en telefoonnummer.