Vierendeel Arthur in Schaarbeek en Assebroek

Sinds onze tentoonstelling in september 2015 zijn er nog heel wat inlichtingen over Arthur Vierendeel bijgekomen :

1. het treinmuseum in Schaarbeek
2. Vierendeel voorzitter van de kerkraad van de Sint-Katarina parochie
3. De woning van Vierendeel in de Baron Ruzettelaan

 

1. Sinds 25 september kunt u in het spoorwegmuseum in Schaarbeek de maquettes bewonderen van een paar Vierendeel spoorwegbruggen, wat bewijst dat de NMBS het belang van Arthur Vierendeel in de aanleg van de spoorlijnen in België waardeert.

Hieronder een aantal foto's van het museum in verband met Vierendeel

Train World, het NMBS-spoorwegmuseum in Schaarbeek (België)
Train World, het NMBS-spoorwegmuseum in Schaarbeek (België)

Het nieuwe spoorwegmuseum van de NMBS opende op 25 september 2015 haar deuren. De NMBS wil met haar VZW Train World het rijk treinpatrimonium ten toon stellen aan het grote publiek. Het project heeft zowat 25 miljoen euro gekost maar het loont meer dan de moeite om eens een kijkje te gaan nemen. Onder meer 22 locomotieven en bijhorende rijtuigen met een historisch verleden worden er tentoongesteld. Het pareltje in het museum is de stoomlocomotief Atlantic (type 12), een indrukwekkende locomotief uit eind jaren 30. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van maquettes ivm Vierendeel.

 

 

2. In de jaaruitgave 2009 van de heemkundige kring "Arsbroek" wordt vermeld dat

Arthur Vierendeel in 1910 de voorzitter is van de kerkraad van de Sint-Katarina Parochie :

Wellicht is meer te vinden over Arthur Vierendeel's biografie dan alleen zijn technische werken en boeken en zijn unieke bouwwerken en bruggen.

 

3. De woning van Arthur Vierendeel in de BaronRuzettelaan (1902-1927)

In de biografie van Arthur Vierendeel (uitgave 1989 , provincie West-Vlaanderen en Katholieke Universiteit Leuven) is in een voetnota vermeld dat hij het huis waar hij woonde zelf had ontworpen en dat er jammer genoeg geen restanten meer van zijn aangezien het huis gesloopt werd, wellicht voor de verbreding van de Baron Ruzettelaan.

We zijn toch op zoek gegaan om iets te vinden. Arthur Vierendeel heeft in de Baron Ruzettelaan gewoond van ongeveer 1902 tot 1927, wanneer hij dan verhuist naar Ukkel. De bouwvergunning voor zijn huis moet dus van rond 1902 dateren.

EM Jozef Bossu schreef dat Arthur Vierendeel in 1900 langs de toenmalige Steenbrugse Wandeling een stuk grond kocht van de Société de la Philharmonie, een culturele vereniging. De Philharmonie werd opgericht door Jonkheer Coppieters 't Wallant in 1822. De vereniging vestigt zich op de gronden rond de huidige nummers 38-42 van de Baron Ruzettelaan. De vereniging werd later uitgebreid met een schuttersvereniging en een bollenbaan. Maar de Philharmonie kwam in geldproblemen en begon zijn gronden te verkopen en zo ook aan Arthur Vierendeel.

zie hieronder kadasterplan van 1975, opgemaakt ter gelegenheid van de sloopaanvraag in 1976 van het huis nr 36 van Vierendeel.

De bouwvergunning van de woning zelf van Arthur Vierendeel is (nog) niet te raadplegen daar het archief van Assebroek van de vergunningen van die tijd niet ontsloten is. Het archief van de stad Brugge bezit wel de slopingsvergunning van het huis van Arthur Vierendeel van 1977. Dit dossier omvat foto's en plannen van de toen nog bestaande woning. Hieronder ziet u derde van links het huis van Arthur Vierendeel nu nr 36 ( voor 1940 nr 22) en links daarvan het nog bestaande huis van zijn schoonvader Leopold Vergote (nr 38, voorheen nr 24). Het huis van Vergote werd gebouwd in 2007. In 2006 stierf Marie Vergote, de dochter van Leopold Vergote en de vrouw van Arthur Vierendeel : het zal daarom niet vreemd zijn dat op huis nr 38 boven de poort de namen van zijn kleindochters Maria en Genoveva Vierendeel elk in een cartouche vermeld staan.

Daar deze oude foto nogal wazig is voegden we ook een kopie van het plan erbij , opgemaakt door architect François Ponette. Het plan geeft de bestaande toestand weer in 1976.

Hieronder vindt u een foto van de achtergevel. Belet het zijgebouw links waar Vierendeel zijn burelen had.

 

Al in 1976 bekwam het echtpaar Louis Ponette een bouwvergunning voor het verbouwen van het huis van Arthur Vierendeel naar het ontwerp van architect R. Platteeuw. Het was een ontwerp dat grotendeels het bestaande ontwerp van het huis van Vierendeel volgde. Echter in 1977 bekwamen zij een vergunning voor een totaal nieuw ontwerp van architect François Ponette. Dit onwerp behelsde de afbraak van het huis van Vierendeel (zoals de tekst aanduidt op het plan hierboven). Louis Ponette was een kinesist en het nieuw ontwerp was nu volledig afgestemd op zijn beroep. Alleen het bijgebouw met de burelen van Vierendeel bleef behouden. We weten niet wat de oorzaak is waarom het echtpaar van idee veranderde. Het is jammer dat de stad Brugge de slopingsvergunning heeft verleend voor het huis van Vierendeel , dat zo typisch was voor die tijd.

Volgens informatie bekomen van de heer Robert Van de Venne (die in Baron Ruzettelaan nr 40 is geboren en getogen en de oorspronkelijk gebouwen nr 36 en 38 goed kende) vormde de beide huizen een mooi geheel. Het huis van Vierendeel werd vòòr de afbraak in 1977 bewoond door de familie Dewulf-Dewulf, een familie met 7 kinderen. De heer Dewulf was toen hoofdingenieur van Bruggen en Wegen in Brussel geworden en verkocht daarom het huis nr 36. Wat Robert Van de Venne opgevallen was bij zijn verschillende bezoeken aan het huis van Vierendeel waren de verschillende schouwen gemaakt met kasseistenen. Robert Van de Venne vermeldt nog dat zijn grootouders Edouard Van de Venne en zijn echtgenote Marie-Louise Hilderson ook hun grond kochten aan de "Philharmonie" rond 1931. Zij richtten er een steenhouwerij en marmerbedrijf in. Zijn ouders Germain en Elvire Van Cappel zijn er blijven wonen en waren goed bevriend met de familie de Schietere de Lophem, die gans die tijd woonde in huis nr 38. Vanaf 1978 werd op het terrein nr 40 alles afgebroken en vervangen door de huizen die er nu staan.

 

Ondertussen is het huis nr 36 nu het hotel "Philemon en Baucis". Zie huidige achtergevel hieronder. De voor- en achtergevel zijn practisch hetzelfde gebleven zoals vergund in 1977, behalve dat het bijgebouw links in de achtergevel nu een houten gebouw is. Zouden daar nog elementen in zijn van het bureel van Vierendeel?

 

 

 

Het huis nr 38 van Leopold Vergote bestaat nu nog en staat op de inventaris van waardevol ergoed (zie foto hieronder). Het huis zou volgens het essay van Roland Rotsaert gebouwd zijn naar het ontwerp van arhitect Charels die in die tijd nog andere huizen in die stijl gebouwd heeft in Baron Ruzettelaan en elders in Brugge onder andere in de Philips de Goedelaan.