Sint-Salvatorkerkhof plein

De stad Brugge heeft het plan opgevat om het huidige groene park aan de noordzijde van de Sint-Salvatorkerk dat aangelegd is boven het vroegere kerkhof herin te richten.

We zien hiernaast een foto uit 1914.

Het park is omringd door een laag muurtje en hekken dat het park afscheidt van de Steenstraat en er zijn 2 trappen die leiden naar de ingang van de kerk.

In 1970 werd het hekken weggenomen en een van de trappen werd afgesloten, maar het park bleef gespaard.. De stad wil nu ook het park laten verdwijnen. Daar komt dan samen met het deel van de Steenstraat dat paalt aan het kerkhofplein één open plein met aflopende trapvormige vlakken (zoals een arena)

.

Hierbij enkele foto's zoals de toestand van de tuin aan de noordzijde nu eruit ziet. Alhoewel de tuin een opschik nodig heeft, wegens verwaarlozing, is ze een groene oase te midden van de drukke winkelstraten

Het park als oord van stilte en ingetogenheid is een betere, groenere en veilgere bestemming voor het kerkhofplein dan een blitse arena. Daarover gaat onze actie.

Hiernaast zien we een foto eveneens uit 1914 met park aan de zuidzijde dat al eerder verdween om er een verbreding van de straat eneen kleine parking van te maken.

Op aandringen van de omwonenden zal aan de zuidzijde de kleine parking verdwijnen. Het blijft afwachten of een deel van het groen zoals op de foto hiernaast terug aangeplant wordt.

Ondertussen zijn de graafwerkzaamheden op het kerkhof begonnen zonder eerbied voor de doden die er begraven zijn, zonder diepgaand archeologisch onderzoek, zonder de uitspraak af te wachten van de rechter in kortgeding.

 

Zie op de foto hiernaast de beenderen van de doden op een hoop gegooid. Er wordt een niet te herstellen schade toegebracht aan een eeuwenoude site. klik hier voor het verloop van de actie

 

Voorstel om het park heraan te leggen met eerbied voor het karakter van het kerkhofplein en voor de doden.