hoe deze website raadplegen:

Door op de knoppen in het menu hiernaast te klikken opent u een webpagina. Sommige webpagina's zijn langer dan het scherm. U kunt het vervolg van de pagina zien door naar beneden te scrollen. Als u sommige foto's, die zich openen door te klikken op een bijlage, niet volledig ziet ,scroll dan naar beneden.
Door op de knoppen voorzien met een pijltje te klikken opent zich een submenu. Sommige submenu's zijn langer dan het scherm. Om ze volledig te zien scroll naar beneden.
Bovenaan de pagina ziet u het pad van de pagina. Door op home te klikken komt u terug op deze home pagina.
Soms wordt er verwezen naar andere pagina's die u kunt bereiken via de menu of via de link: "klik hier". Om terug naar de oorspronkelijke pagina , klik op het pijltje (links wijzend) bovenaan links op werkbalk van de webpagina.
Om in een webpagina terug naar het menu te gaan, klik op het pijltje (rechts wijzend ) bovenaan links op de werkbalk van de webpagina

laatste update :15.09.22

**************************************************************

De geschiedenis van de blekerijen in het zuiden van Brugge in de 19de en 20ste eeuw

 

Hieronder is het gebied van de 17 blekerijen tussen de Boeveriestraat en het Bakkersreitje afgebeeld op basis van een kadasterkaart uit 1865. Laat u niet afschrikken door de veelheid aan cijfers (de aanduiding van de blekerijen) en letters (aanduiding van ijkpunten); we ontleden die per blekerij met bespreking van de interessantste historische panden in de buurt in afzonderlijke webpagina's. (zie de verwijzing onderaan deze paragraaf). We willen alleen aantonen dat de blekers een talrijke groep vormden in de Brugse samenleving in die tijd die zorgden voor heelwat tewerkstelling. Ze zijn alle verdwenen en met hen ook de uitgebreide groene graslanden.

We geven alvast de grenzen van het gebied aan via bekende ijkpunten uit die tijd die we ook zullen bespreken, aangeduid door de letters op de kaart

Ijkpunten:
a: Het begijnhof,
b: Het Sint-Juliaansgasthuis,
c: De Sint-Godelieve-abdij,
d: De Godshuizen aan de Raamstraat
(nu de Gloriebusstraat),
e: Het Capucijnenklooster,
f: Het domein van het Sint-Janshospitaal,
g: De Sapeur (zothuismolen),
h: De Wijngaardmolen,
j: De Watermolen van het Speitje later de
Vlasfabriek en de doorgang van de spoorlijn
naar Gent/Brussel
met de Passerelle over dat spoor,
k: Doude molen,
l: De Poertoren,
m: De oost Poertoren, later bastion dan een windmolen dan een ijskelder,


n: De Bloemolens De Wulf later het Kasteeltje van de familie della Faille,
p: De Hongersnoodmolen, later de Brouwerij Macqué later du Lac,
q: domein Colettienenklooster,
r: De Faïence fabriek van Pulinx,

De waterlopen die de gebieden afgrenzen:
z: de verbindingsgracht tussen de Reie en het Capucienenreitje,
y: de Sint-Juliaanstadsgracht die de grens vormt tussen de bleekweiden eigendom van Sint-Juliaan en die van Sint-Jan,
x: het Capucienenreitje,
w: het Minnewater,
v: het Bakkersreitje

De foto hiernaast boven toont het voormalig terrein van de blekerij Banckaert Antoon (de lage witte gebouwen rechts onder de hongersnoodmolen zijn de restanten van de gebouwen van de blekerij (zie foto hiernaast onder); alleen het strijkhuis, omgebouwd naar de huidige Sint-Arnolduspoort, blijft over)

Rechts torent de graanmaalderij van Macqué er boven uit , voordien een graanwatermolen op het Bakkersreitje (de hongersnoodmolen)

Links op de foto hiernaast boven is het Fraeyhuis te zien van Ludovic Fraeys de Veubeke.

 

Hieronder zien we de blekerij in de eerste wereldoorlog van Jacques Bekemans, een andere bekende bleker in die tijd. In de rij van de voormalige aanhorigheden met schoorsteen bevindt zich daar nu het "Pierre van Damme" huis nu gepacht door het OLV-instituut uit Sint-Michiels voor het "huis met de vele kamers". Onder rechts ligt de Dr.J. Sebrechtsstraat, vroeger de Gasthuisstraat, iets zuiderlijker lag de Koegatstraat, die de verbinding vormt tussen de Oostmeers met het Begijnhof en het Minnewater. Bemerk ook dat de blekerwoonst bijna geen vensters had langs de Oostmeers : voor het huis liep in voor 1811 een gracht.

Hier een zicht uit 1893 op de spoorwegenbedding waarvoor een zevental blekerijen moesten verdwijnen. U ziet op foto van links naar rechts: het huidige Capucijnenklooster, enkele gebouwen van de spoorwegmaatschappij, het gotisch station, het goederenstation, hotels van het Zand, een restant van een blekerij, de Germana en de Sint-Salvator kerk.

De foto werd genomen vanaf de passerelle aan de kruising van de spoorweg naar Gent met de ringvaart

Voor de bespreking van de verschillende blekerijen, en hun omgeving, zie de volgende webpagina's

De naam van de bleker in de naam van de webpagina wil niet zeggen dat er maar 1 bleker of bewoner op die blekerij werkzaam is geweest in de loop van de 2 eeuwen.(we hebben er de bekendste uitgepikt). Merk ook op dat de bleker meestal de pachter is en niet de eigenaar)

- blekerijen algemeen klik hier

- blekerij Banckaert Anthone, Leon De Wulf, de Minnewater molens klik hier

- blekerij Banckaert Antoon, Hongersnoodmolen, Fraeyhuis klik hier

- blekerij Banckaert Pierre, Bekemans Jan , hotel Egmond, Pulinx klik hier

- blekerij Bekemans Jacques, huis Pierre Van Damme, Oostmeers 107 klik hier;

- blekerij Saison Charles , het Koegat, de Begijnenvest klik hier

- blekerij Van Sevenant Edward. Oostmeers 100 klik hier

- blekerij Van Vyve Pierre , Zonnekemeers 33, klik hier

- blekerijen tussen Capucienenreitje en de Boeveriestraat klik hier

- blekerijen tussen Westmeers en Capucienenreitje klik hier

***********************************************************************

De geschiedenis van het koetshuis in de Zonnekemeers.

De hoek waar nu het koetshuis staat heeft een bewogen geschiedenis achter de rug: van ververij naar huidenvetterij en naar bakkerij tot het tenslotte opgekocht werd door het hospitaal Sint-Jan. Het werd als koetshuis en als toegang naar de Zonnekemeers door Alleweireldt in 1863 ontworpen in het kader van de bouw van de nieuwe ziekenzalen. Het koetshuis maakte al het wel en wee van het hospitaal Sint-Jan mee tot 1976 toen het hospitaal verhuisde naar Sint-Pieters. In 1942 werd het samen met de 19de eeuwse gebouwen beschermd als monument. In 1973 werd de site Oud Sint-Jan verkocht aan de stad samen met het koetshuis. De stad gaf de 19de eeuwse gebouwen in erfpacht en het koetshuis werd deel van het "Kunstcentrum Oud Sint-Jan". Nu is er een kunst gallerij gevestigd van Kathleen en Marc Claerhout.

De geschiedenis kunt u volgen in het menu onder de rubriek erfgoedpanden beschrijving 1, Oud Sint-Jan site, koetshuis bouwgeschiedenis of klik hier om direct op de pagina te komen.

Voor een samenvatting van de geschiedenis van het koetshuis klik hier .

********************************************************************

De geschiedenis van de familie Van Strate (1653 - 1880)

(gebaseerd op de gegevens van de heer Dirk Van Lierde)

Onder de rubriek van het Wevershof hebben we de geschiedenis van de familie Van Strate opgenomen. De familie Van Strate is een merkwaardige familie die op verschillende vlakken sinds 1777 nauw met Brugge verbonden was. Aanvankelijk een welstellende familie van hoofdzakelijk jeneverstokers en brouwers die in het armlastige Brugge van het midden van de 19de eeuw hun kapitaal verloren. De hoofdpersoon in die familie is Louis Van Strate. Hij week in 1855 uit naar Argentinië met gans zijn familie, een huzarenstukje in die tijd. Hij wist zich op te werken van uit een armzalige toestand als immigrant tot een welvarende boer en brouwer en tot een geëerd burger in het locale bestuur. Op 73 jarige leeftijd keerde hij alleen terug naar het geliefde Brugge om er in 1880 te sterven. Zijn familie is in de Benelux uitgestorven maar in Argentinië is ze nog levendig.

zie in het menu onder de rubriek erfgoedpanden beschrijving 2, Wevershof de webpagina:

geschiedenis van de familie Van Strate in Schiedam en Islington
( klik hier ) om direct op de webpagina te komen

geschiedenis van de familie Van Strate in Brugge
( klik hier ) om direct op de webpagina te komen

geschiedenis van de familie Louis Van Strate in Argentinië
( klik hier ) om direct op de webpaina te komen

stamboom van de familie Van Strate
( klik hier) om direct op de webpagina te komen

***************************************************************

Het Wevershof

We hebben de webpagina's over het Wevershof aangepast aan nieuwe inzichten ondermeer door de inbreng van de heer Dirk Van Lierde over de familie Van Strate, het betreft voornamelijk de webpagina "Wevershof, bouwgeschiedenis tot 1900" en de webpagina "Wevershof, bouwgeschiedenis , samenvatting".

Tijdens de erfgoeddagen op 22 en 23 april 2017 werd door onze vzw een wandeling georganiseerd over een snelle verbindingsweg die indertijd het Sint-Janshospitaal verbond met de Minnewaterkliniek. Voor de connectie naar de betrokken pagina ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving" en druk op de knop "Zonnekemeers" en dan op de knop "viaduct en Poortgebouw" of klik hier om direct op de pagina te komen

De verbindingsweg was dwars door het "Wevershof" getrokken en het bleek dat heel wat mensen niet vertrouwd waren met het "Wevershof" en zijn bouwgeschiedenis.
Er bestaan ook nogal wat misverstanden over die geschiedenis, daarom hebben we besloten daarover wat meer te vertellen voor de geïnteresseerd Bruggeling.

Wat is de oorsprong van de site? Welke activiteiten gebeurden er?, Wie heeft het werkmansbeluik gebouwd en wanneer? Hoe werd het werkmansbeluik een godshuis? Hoe was de verhouding met de buur, de meubelfabriek van de gebroeders Claeys?

 

zo zag het overbevolkt Wevershof eruit rond 1900
als werkmansbeluik (foto Watteyne)

We hebben die bouwgeschiedenis verdeeld over 4 webpagina's

Voor de connectie naar de betrokken pagina's ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving" en druk op de knop "Wevershof" en dan op een van de 4 knoppen van het subvenster met de verschillende webpagina's of klik op een van de volgende links:

Een samenvatting over de bouwgeschiedenis van het Wevershof (of klik hier om direct op deze pagina te komen)

Voor wie meer wil weten of voor de gevorderde Bruggeling:
Het Wevershof, bouwgeschiedenis tot 1900 (of klik hier om direct op deze pagina te komen)
Het Wevershof, bouwgeschiedenis vanaf 1900 (of klik hier om direct op deze pagina te komen)
Het Wevershof en de meubelfabriek Claeys (of klik hier om direct op deze pagina te komen)

 

zo ziet het Wevershof er thans uit als Godshuis stichting "Leon De Meulemeester"

Een nieuwe episode is ingeluid voor deze merkwaardige kapel
Er heeft een ruil plaatsgevonden tussen de stad en het Sint-Andreasinstituut. Het Sint-Andreasinstituut koopt de KTA-site van de stad , maar de stad behoudt de eigendom van het complex bestaande uit de Magdalenakapel, het passantenhuis en het Magdalenahospice. De stad neemt de restauratie op zich maar verpacht het beschermd complex voor 30jaar aan het Sint-Andreas instituut. De pacht is verlengbaar. Het Sint-Andreasinstituut heeft voor het gebruik van het complex een prortocol overeenkomst met de stad ondertekend voorwat betreft de schoolactiviteiten die er plaats zullen vinden . In het kader van de "brede school" aanpak zullen er ook naschoolse activiteiten plaatsvinden. Ondertussen is de bouwvergunning voor de restauratie van het beschermd complex een feit .

 

Hiernaast een zicht op de zuidgevel van de kapel op 25-06-2021 na de afbraak van de aanbouwen aan gebracht door de KTA zonder de gringste eerbied voor het religieus erfgoed. Er is wel wat discussie geweest over de goed restauratie van deze zwaar gehavende zuidmuur meer specifiek het behoeden van de vensters en de omlijstingen ervan. Er zal ook een verbinding komen tussen de kapel en het schoolgebouw (onder het middelste kapelvenster. Er is natuurlijk veel meer en grootsere elemente te vertellen over deze restauratie na de decennialange verwaarlozing. Maar dat is voor later in een afzondelijke webpagina. We hebben er vertrouwen in dat de betrokken diensten en bedrijven hun uiterste best zullen doen om dat erfgoedpareltje weer tot zijn recht te laten komen.

*********************************************************************
Hieronder vindt u vorige onderwerpen, eventueel geactualiseerd
*********************************************************************

******************************************************************

De Magdalena kapel wordt na decennia verwaarlozing gerestaureerd 25/06/21

Een nieuwe episode is ingeluid voor deze merkwaardige kapel
Er heeft een ruil plaatsgevonden tussen de stad en het Sint-Andreasinstituut. Het Sint-Andreasinstituut koopt de KTA-site van de stad , maar de stad behoudt de eigendom van het complex bestaande uit de Magdalenakapel, het passantenhuis en het Magdalenahospice. De stad neemt de restauratie op zich maar verpacht het beschermd complex voor 30jaar aan het Sint-Andreas instituut. De pacht is verlengbaar. Het Sint-Andreasinstituut heeft voor het gebruik van het complex een prortocol overeenkomst met de stad ondertekend voorwat betreft de schoolactiviteiten die er plaats zullen vinden . In het kader van de "brede school" aanpak zullen er ook naschoolse activiteiten plaatsvinden. Ondertussen is de bouwvergunning voor de restauratie van het beschermd complex een feit .

 

Hiernaast een zicht op de zuidgevel van de kapel op 25-06-2021 na de afbraak van de aanbouwen aan gebracht door de KTA zonder de gringste eerbied voor het religieus erfgoed. Er is wel wat discussie geweest over de goed restauratie van deze zwaar gehavende zuidmuur meer specifiek het behoeden van de vensters en de omlijstingen ervan. Er zal ook een verbinding komen tussen de kapel en het schoolgebouw (onder het middelste kapelvenster. Er is natuurlijk veel meer en grootsere elemente te vertellen over deze restauratie na de decennialange verwaarlozing. Maar dat is voor later in een afzondelijke webpagina. We hebben er vertrouwen in dat de betrokken diensten en bedrijven hun uiterste best zullen doen om dat erfgoedpareltje weer tot zijn recht te laten komen.

Westmeers: Van "Germana" tot de bibliotheek "Lode Zielens"

In de Westmeers staat een groot gebouw waar nu de bibliotheek "Lode Zielens" is gevestigd. Maar wie was Lode Zielens. En waarom werd het gebouw ook de Germana genoemd en waarom die gotische vensters? Antwoorden op die vragen vind je in deze website in de menu onder de knop "erfgoedpanden beschrijving 2", "Westmeers De Germana, bibliotheek Lode Zielens" of klik hier om onmiddellijk op de pagina te komen

 

*******************************************************************

Oostmeers: De muurkapel van de H.Macharius

Wie van het staion door de Oostmeers naar het centrum van Brugge loopt komt op de rechterkant deze muurkapel tegen gewijd aan de H.Macharius. Wie is deze heilige? Aan welke devotie is hij gewijd? Waarom staat zijn beeltenis in deze straat? Allemaal vragen die in deze website opgelost worden. Ga daarvoor in de menu naar de webpagina: erfgoedpanden beschrijving 2, Oostmeers, H.Macharius of klik hier om onmiddellijk op de pagina te komen.

Oostmeers: van Werkmansfort "Verstraete" tot parochiecentrum"het Meersenhuis"


Niet veel mensen beseffen dat wanneer ze feestvieren in het Meersenhuis diezelfde plaats in de 19de eeuw een groot beluik of werkmansfort was, fort "Verstraete" genoemd. De mensen leefden er opeen gepakt in armoedige en onhygiënische omstandigheden. Na 1886 werd het beluik omgevormd naar een zondagsschool en na de oorlog 1940-44 naar een parochiaal centrum.

Hieronder een zicht op de koer van het patronaatsgebouw van de Sint-Salvatorparochie in 1947 met een groep kinderen die de H.Hartprocessie voorbereiden (beeldbank Brugge)

We hebben het verhaal van het betrokken domein in 3 webpagina's verdeeld:

Voor de connectie naar de betrokken pagina's ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving 2" en druk op de knop "Oostmeers" en dan op een van de 3 knoppen van het subvenster met de verschillende webpagina's of klik op een van de volgende links:

- Voor een samenvatting: "Fort Verstraete, Meersenhuis, Samenvatting" klik hier om direct op de webpagina te komen.

Voor wie meer wil weten of voor de gevorderde Bruggeling
- "Het Werkmansfort Verstraete tot 1886" klik hier om direct op de webpagina te komen.
- "Van Zondagsschool in 1886 naar Meersenhuis nu" <klik hier om direct op de webpagina te komen.

De Wezenschool van de Dochters van Liefde van Sint-Vincentius a Paolo op de Wijngaardplaats

Miljoenen toeristen en menig Bruggeling komen op de Wijngaardplaats en bewonderen de neogotische gebouwen, waarvan de eerste toegangspoort de datum 1851 draagt. Weinigen hebben er een idee van dat het witte huis links van de gotische gebouwen het huis is waar nu de laatste Dochters van Liefde verblijven. Wat speelde zich af achter die gevels? Wat is de loop van de geschiedenis geweest tussen de start in 1851 over de grootste ontplooiïng rond de jaren 1930 om tenslotte tot rust te komen in het witte huis?

 

hiernaast een zicht op de neogotische gebouwen in 1910 en 2 begijntjes met op de achtergrond een schilder die de schoonheid van de plaats uit zijn penseel probeert te toveren.

(foto beeldenbank Brugge)

 

We hebben de geschiedenis van het terrein en de Wezenschool verdeeld over 5 webpagina's

Voor de connectie naar de betrokken pagina's ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving 2" en druk op de knop "Wijngaardplaats" en dan op een van de 5 knoppen van het subvenster met de verschillende webpagina's of klik op een van de volgende links:

Een samenvatting van de geschiedenis van de Wezenschool en de werking van de Dochters van Liefde (klik hier om direct op deze pagina te komen)

Voor wie meer wil weten of voor de gevorderde Bruggeling:
De bouwgeschiedenis tot 1900 ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
De bouwgeschiedenis vanaf 1900 (klik hier om direct op de pagina te komen)
De Wezenschool en de dochters van Liefde ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
De donaties d'Hanins de Moerkerke en de Laage de Bellefaye en de schoolstrijd rond 1880 (klik hier om direct op de pagina te komen)
 

Het Congregatiegebouw op de Walplaats

Velen hebben zich al afgevraagd wat doet dat gebouw in neogotische stijl achter de brouwerij "De Halve Maan". Het gebouw en het terrein waarop het zich bevindt hebben een hele geschiedenis achter de rug vanaf de Middeleeuwen (vóór 1440) eerst als brouwerij "'De Wulf" en dan als leerlooierij "Van Caillie" tot 1874. Daarna werd het terrein verdeeld enerzijds voor een Congregatiegebouw tot 1953 en anderzijds voor weer een brouwerij, de "Brugge- Zeehaven", tot 1942. Daarna zijn ze beiden geintergreerd in de brouwerij "de Halve Maan"

Hiernaast ziet u het bewuste neogotisch gebouw op de Walplaats achter de Brouwerij "De Halve Maan" Thans wordt het gebruikt als opslagplaats. Het is een beschermd gebouw. Het volumineuze gebouw verdient een flinke opknapbeurt en ook een betere en waardiger bestemming.

Als u wellicht het bovenstaande gebouw niet herkend dan wellicht wel het poortgebouw dat leidt tot de koer achter de brouwerij. Het embleen van de wolf boven de poort herinnert aan de vroegere brouwerij "De Wulf". U kunt ook nog net het neogotisch gebouw zien piepen door de poort

We hebben de geschiedenis van het terrein en het congregatiegebouw verdeeld over 3 webpagina's

Voor de connectie naar de betrokken pagina's ga naar de menu "Erfgoedpanden beschrijving 1" en druk op de knop "Walplaats" en dan op een van de 3 knoppen van het subvenster met de verschillende webpagina's of klik op een van de volgende links:

Een samenvatting van de bouwgeschiedenis en de werking van de congregatie (klik hier om direct op deze pagina te komen)

Voor wie meer wil weten of voor de gevorderde Bruggeling:
De bouwgeschiedenis van de congregatie ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
De werking van de Congregatie ( klik hier om direct op deze pagina te komen)
 

 

 

************************************************************************************************************ Verwaarlozing van ons erfgoed

In het kader van onze erfgoedactiviteiten brengen we regelmatig een verwaarloosd pand in de Brugse binnenstad in de aandacht

Niettegenstaande Brugge niet slecht scoort op gebied van krotten of leegstand, stellen we toch vast dat er verschillende waardevolle panden niet goed onderhouden of gerenoveerd worden.

*********************************************************************

VERVOLG
De Magdalenakapel in de Nieuwe Gentweg 110, een pand uit 1430 met een rijke geschiedenis.

 

*******************************************************************

Het domein van de KTA in de Jacobinessenstraat werd verkocht aan de stad Brugge. Het is nu aan de stad Brugge om de kapel en het passantenhuis te beschermen. De Monumentenwacht hebben in augustus het pand onderzocht en een verslag opgemaakt. Dit verslag mochten we niet ontvangen. We vertrouwen er nu op dat de stad Brugge wel de restauratie van dit beschermd pand spoedig tot een goed einde zal brengen onder leiding van de stadsarchitect Leentje Gunst. We volgen dit verder op.

Volgens het eigen erfgoeddecreet van het gewest is de eigenaar verplicht het beschermde pand te onderhouden en te renoveren. Het doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van de betrokken instellingen en de verantwoordelijke personen om hun en ons patromonium, tegen het decreet in, zo te laten aftakelen.

Het stutten en het laten herstellen van 1 dakkapel door de leerlingen houdt de aftakeling van het pand niet tegen, zeker niet als er dan nog geen venster in zit.

actualisatie 1 december 2017: De stad zal instaan voor de restauratie van de Magdalena kapel passantenhuis en Magdalena hospice (gasthuis) en dient daarvoor vóór eind december 2017 een beheerplan in voor het bekomen van de nodige subsidies. Voor de dringende herstellingswerken wordt een aparte aanvraag ingediend . Het verslag van de Monumentenwacht toont aan dat er heel wat herstellingen op korte termijn moeten gebeuren.


We zijn in 2011 gestart met het aanklagen van de meer dan schandelijke toestand waarin de H.Magdalenakapel zich toen al jarenlanlang bevond.

 

We stellen eind november 2015 vast dat de Magdalena kapel nog altijd niet gerenoveerd is.

(vervolg juni 2016) Ondertussen zijn die planten weggenomen maar groeien er alweer nieuwe . Het kruis op het torentje is nu weg! Het verval gaat met rasse schreden verder.

(klik hier) om direct op de algemene tekst met de vele foto's van de verwaarlozing te komen.

**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
het verwaarloosde beschermde huis Sebrechts in de Beenhouwerstraat 24.

(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing.

******************************************************************************************************************

Het waterreservoir en sas van de voormalige hongersnoodmolen, een oude watermolen, bij het Sint-Arnoldus poortje aan het Minnewaterpark en aan het einde van de Katelijnevest.

(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing.

*****************************************************************************************************************

het beschermde huis d'Hanins de Moerkerke, Witte Leertouwerstraat 1.
 

Ondertussen is er voor het beschermd herenhuis van d'Hanins de Moerkerke een vergunning bekomen. De bouw promotor is Berginvest NV. Het ontwerp is van het architectenbureau LMS Vermeersch bvba. Het ontwerp houdt wel rekening met de elementen met erfgoedwaarde. De nieuwbouw rechts is het compromis om het project rendabel te maken voor de bouwpromotor. Het neemt wel een deel van de roenzone weg. De nieuwe huizenrij behoeft wellicht nog enkele aanpassingen.

 

Dit beschermd pand staat al jaààren te verkommeren. . Bij het actualiseren op 05-12-2016 is er een bouwpromotor geinteresserd. We willen wel opvolgen dat de nieuwe eigenaars dit beschermd huis en domein in ere herstellen.

(klik hier) om direct op de pagina te komen met de tekst en de vele foto's van de verwaarlozing.

**********************************************************************

Het 10 puntenprogramma van de Brugse Erfgoedkoepel

De Erfgoedkoepel is een samenwerkingsverband van Brugse erfgoed- en milieuverenigingen. Maken er o.a. deel van uit: Marcus Gerards vzw , Brugge die Scone vzw , S.O.S. voor een leefbaar Brugge en Erfgoedforum Brugge vzw ( www.erfgoedforumbrugge.be ) en verschillende buurt- en actiegroepen.

We hebben het 10 puntenprogramma van de Erfgoedkoepel opgenomen in onze website onder de rubriek Erfgoedbewaking / Erfgoedkoepel 10 puntenprogramma. Het 10 puntenprogramma bevat aanbevelingen aan de stad Brugge om een harmonische en leefbare Brugse binnenstad te bevorderen en om het erfgoed in ere te houden.

(klik hier) om direct op de algemene tekst vanhet 10 puntenprogramma te komen.