Magdalenagasthuis

De schande voorbij

Als eerste voorbeeld van verkrotting tonen we het.Magdalenagasthuis op de Nieuwe Gentweg nr. 110.

 

Dit pand heeft een eerbiedwaardige geschiedenis. Het begon in 1326 met de stichting van het passantenhuis "OLV van Nazareth" voor de opvang van pelgrims en daklozen.

In 1430 werd de kapel gebouwd. In 1578 wordt een deel van het passantenhuis ingenomen door de Magdalenaleprozerij De leprozerij was voorheen in Sint-Andries gevestigd maar deze werd voor het gevaar van de geuzenbelegering gesloopt. (hetzelfde lot ondergingen o.a. ook de Sint-Katarinakerk in Assebroek en het klooster van de rode nonnen aan de buiten- Ezelpoort

In 1617 worden een aantal huizen omgebouwd tot een nieuw gasthuis, dat in 1739 gedeeltelijk ingericht wordt als rasphuis. Ondertussen werd de kapel uitgebreid met een zuiderzijbeuk.

Later werd dit complex verder uitgebreid naar de Werkhuisstraat toe. Een gedeelte werd ingericht als de Elisabethschool voor arme meisjes .Later werd ook het bedelaarswerkhuis aan de Werkhuisstraat in het complex geintegreerd.
Begin 20ste eeuw werd daar de staatsrefuge ingericht dat in 1912 verhuisde naar Sint-Andries.

In de 19de eeuw doet de H.Magdalenakapel dienst als parochtekerk tot de huidige neogotische Magdalenakerk werd gebouwd.

Tenslotte werd het complex gekocht door het Koninklijk Technisch Atheneum dat tot op heden dit complex in gebruik heeft.

(bron: Bouwen door de eeuwen heen, De Brugse parochies van Jaak Rau)

 

Niettegenstaande de waardevolle architectuur van het
pand , niettegenstaandede bewogen geschiedenis van dit complex, niettegenstaande het om een beschermd gebouw
gaat wordt dit gebouw zeer sterk verwaarloosd..
Een dakkapel werd al volledig afgebroken, wegens instortingsgevaar en het gebouw moet gestut worden.

 

Vochtigheid vreet het metselwerk aan.

Blijkbaar zijn er plannen om het KTA te verhuizen en komt het ganse terrein vrij (voor verkoop?).

Dit mag nochtans geen reden zijn om al die jaren dit waardevol complex niet te renoveren.
Desnoods moet het gedeelte waar dit complex zich bevindt onteigend worden..

 

Alhoewel de stad en het gewest al verschillende malen door ons werd gecontacteerd en beloftes werden gedaan voor de opvolging van dit dossier, is er nog altijd geen bevredigende oplossing.

Dit pand is eigendom van het Gemeenschapsondrwijs dus van het Gewest. De overheid zou moeten het voorbeeld geven voor het goed onderhoud van zijn waardevol patrimonium.

Er werd wel een bouwvergunning gegeven voor de herstelling van de dakkapellen aan de kant van de Nieuwe Gentweg. De herstelling zal uitgevoerd worden door de leerlingen van het KTA, maar wel over een periode van vier jaar. Over het gastenhuis zelf en de andere gebouwen (kapel en voogdenhuis) geen nieuws.,

   Zie hiernaast het voogdhuis naast de kapel:
de zuidgevel in betere tijden (kant Jakobinessenstraat)

De aftakeling sluipt snel verder

Half maar 2013 konden we volgende details fotograferen

Zie hiernaast
De zuidgevel rechts boven : de dakkapel is volkomen verdwenen en de vensters zwaar onderstut.

De enige dakkapel die overblijft op de zuidkant van het voogdhuid linksboven is in deerlijke staat

Zie hiernaast
De hoek van het voogdhuis met de kapel

Zie hierboven en hiernaastj enkele voorbeelden van de gevorderdeaftakeling van de linkerkant
van de gevel van de kapel (hoek Jakobinessenstraat met de Nieuwe Gentweg))

hierboven het torentje van het passantenhuis en hiernaast een van de kleine dakkapelletjes

hierboven: de vervallen poort van de kapel

 

hierboven: de vervallen poort van het passantenhuis

Dit is een van de 4 dakkapellen van het passantenhuis die de leerlingen van het KTA
aan het opbouwen zijn. Het is een goed
initiatief maar mag geen reden zijn voor de verwaarlozing van de rest van het compleks.

Het is jammer dat door de verwaarlozing nu
nogal hard gerenoveerd moet worden aan de dakkapellen waardoor een deel van de authenticiteit verloren gaat .

Jammer is ook dat de afdekking niet in het
oog wordt gehouden zodat weer en wind vrij
spel hebben in het pand waardoor de
aftakeling vlug verder gaat.