Wijngaardplaats de Wezenschool Sint-Vincentius a Paolo
bouwgeschiedenis vanaf 1900

In 1905 werd er een bouwaanvraag ingediend voor een kokschool voor de wezen langs het Bakkersreitje. Hieronder rechts de huidige toestand van het pand met de schoorsteen en de gang naar de Wijngaardplaats achter de blinde muur aan de reie zijde

links: de huidige toestand van de voormalige kokschool

Hiernaast de huidige toestand van de gebouwen van de Wezenschool langs het Bakkersreitje.

Vooraan rechts de uitbreiding in 1898 op het perceel C-927 (gebouw met trapgevel),

dan de in 1885 deels herbouwde 5 huisjes met deels de donkere gevel en deels de herbouwde witte reiegevel,

en verder de kokschool voor wezen in 1905 gebouwd en die wat uitspringt naar het Reitje toe .

Hieronder een foto uit 1898 (beeldenbank , Brugge), genomen vanuit de Begijnenvest met zicht op de Wezenschool.
Het witte gebouw in het midden is een gebouw langs de Arsenaalstraat dat de zusters in 1900 huurden als beroepsschool van de voormalige Bogardenschool. Na de sluiting van de Bogardenschool in 1883 omwille van de de schoolstrijd werd de Bogardenschool een Stedelijke Kunstacademie en Nijverheidsschool zie webpagina , de donaties d'Hanins de Moerkeke en de Laage de Bellefaye, de schoolstrijd 1880-1884 of klik hier om direct op de pagina te komen),
daarnaast ligt het gebouw met de trapgevels langs het Bakkersreitje op de hoek met de Arsenaalstraat. (uitbreiding van 1898) ,
Op de achtergrond links het groot neogotisch gebouw en links ervan een doorkijk naar het Begijnhof.
Midden onder (op de voorgrond van de oude foto) bevindt zich het Bakkersreitje met ernaast de toegang tot het huidig Minnewaterpark. Het Bakkersreitje maakt naar de Arsenaalstraat toe een bocht waar de Fonteinbrug met het typische restaurantje ligt. (zie de kleurenfoto verder hieronder: het Bakkersreitje richting Minnewaterpark )

Ondertussen was er behoefte aan een eigen ziekenhuis. Daarvoor huurden de Dochters het huis op de Wijngaardplaats links van het wezenhuis en het poortje (C-939, huisnr Wijngaardstraat C10/33 huidig huisnr 35). In 1905 dienden ze een bouwaanvraag in.

 

Bouwaanvraag door Mevrouw Aert, overste van de Dochters van Liefde van Sint-Vincentius a Paolo. Hiernaast de bestaande toestand in 1905.

 

De ontworpen toestand: het linkse huis werd behouden, het rechtse huis werd versmald en het poortje werd verbreed. De huidige toestand (2018) is nog dezelfde (zie website pagina : de Dochters van Liefde of klik hier om direct op de pagina te komen)

 

De Dochters kochten van de stad Brugge de gronden met pand C-927g en C-927h van de voormalige Bogardenschool (toen Stedelijke Kunstacademie). De Dochters wilden hun beroepsschool verder uitbreiden langs de Arsenaalstraat en dienden een bouwaanvraag in voor een nieuwbouw in 1908. Zie het ontworpen gevelplan hieronder .

 

Hierboven de huidige situatie van de panden in de Arsenaalstraat: op de rechterkant van de straat (van links nr rechts): de beroepsschool die de Dochters in 1900 aanvankelijk huurden, dan het pand voor de beroepsschool dat ze bouwden in 1908 (midden van de foto) en dan de latere uitbreidingen door de stad voor de Stedelijke Nijverheidsschiool en Taalleerganden (de SNT).

 

In 1924 is er een overgang (overdracht) in eigendom van het ganse terrein en panden C-945e naar de vzw gemeenschap van "des Filles de Charité de Vincent a Paulo de Flandres et de Hainaut".

In 1936 kochten de Dochters het pand C-939 met het ziekenhuis, maar niet als onderdeel van de Wezenschool.

Hieronder het kadasterplan uit 1948 voor de verkoop van de gebouwen langs de Arsenaalstraat (C-927 p en q) aan de stad (kadasterarchief doos 207, 1948) met het gebouwencomplex van de Dochters van Liefde van Sint-Vincentius op zijn maximum .

De Arsenaalstraat ligt hier rechts, het Bakkersreitje rechtsonder en de Wijngaardplaats linksonder. De scheidingslijn met het terrein van de SNT school na de verkoop in 1948 ligt ongeveer waar vroeger de stadsgracht lag.

Het domein van de Dochters bevat in 1948 naast C-939b (het ziekenhuis) en naast C-927 p en q (beroepsschool) de percelen C-941h en C-945e (het wezengesticht), C-940e (de kapel), C-940h(bewaarschool), en C-941i,k,l,m (tuin en tuingebouw)

De Dochters hadden het groots gezien maar de beroepsschool was na veranderingen in de wetgeving geen succes meer. Na de oorlog rond 1949 verkochten de Dochters het geheel langs de Arsenaalstraat terug aan de stad waar nu de SNT-school is ingericht.

Tegen 1973 werden al de panden verkocht aan de stad brugge, behalve het pand dat dienst deed als ziekenhuis (Wijngaardstraat 35 C-939) waar nu de overblijvende Dochters hun tehuis hebben ingericht. Uiteindelijk hebben we nu hieronder een beeld (warrig omwille van de aanduidigen van de afmetingen) van de recente toestand na 1973. Alle panden van het wezengesticht zijn nu verenigd onder het kadastraal nr C-945k, De SNT onder het kadastraal nr C-945l (kadasterarchief doos 207 1973).

Linksonder ligt het Wijngaardplein, schuin links de Noordstraat, rechts de Arsenaalstraat en rechts onder het Bakkersrsreitje. Het roodgekleurd terrein is nu totaal eigendom van de stad.