Beschrijving van de site Oud Sint-Jan

We omschrijven de site Oud Sint-Jan als het ganse gebied tussen de Mariastraat, de Reie, de Zonnekemeers, de Oostmeers en de Goezeputstraat, ongeveer 4ha groot.

Korte beschrijving van de gebouwen en instellingen op de site (zie de kadasterkaart):  ter orientatie bovenaan ligt het Zonnekemeers (nr 7), links de Mariastraat ( niet zichtbaar), rechts de Oostmeers (niet zichtbaar), onderaan de Goezeputstraat.

(Klik op de gekleurde letter om een foto te zien, De foto verdwijnt als je cursor de "bijlage" verlaat.
Scroll de tekst verder als je de foto niet meer helemaal ziet.)

oud sint-jan
1.- het Sint Janshospitaal: het middeleeuwse gedeelte (nu Memling museum) bijlage a, b, c,
1a het oude zusterklooster (nu de toeristische dienst) bijlage d, bijlage f
en bijlage g,
1b het oude broederklooster en oude apotheek (nu deel van het Memling museum) bijlage h

2.- het negentiende eeuwse gedeelte (nu in erfpacht gegeven aan SEC @ Bruges)
bijlage i en
2a  het koetshuis (nu voetgangerstoegang tot de site) bijlage j en k,

3.- de kraamkliniek (1907) in de Oostmeers bijlage l,

4.- de oude kraamkliniek (16de eeuw) in de Mariastraat (nu archeologisch museum) bijlage m,
4a  de neogotische gebouwen (1913 en 1941) in de H.Geeststraat bijlage n
4b  de herstelde 16de en 17de eeuwse gevels in de Goezeputstraat en nieuwbouw (1966) bijlage o.

5.- het twintigste eeuwse gedeelte 1913 (de vroegere oog, neus- oor- en keel kliniek) (4,4a,4b en5: nu alles archeologische dienst en andere stadsdiensten) bijlage p.

6.- de verpleegsterscholen, 

7.- de viaduct met torentjes : de vroegere verbinding met de Minnewaterkliniek ( nu het Woon en Zorg Centrum) bijlage r,

8.- het thans verdwenen maar vermeldenswaardige Heilige Geest Ziekenhuis
samen met het klooster van de H.Geestzusters (Conceptionisten van de
Franciskanerorde) bijlage s,

9.- het Meersenhuis ( het vroeger arbeidersfort “Verstraete”) (nu parochehuis)

10.- de kloostertuinen (zie plannen bijlage 4): daaraan doet nu een klein parkje nog aan denken
bijlage u en v
. Een asfalt parking neemt nu het grootste deel in beslag
bijlage x en y, bijlage w1 ( zicht vanuit het noorden van het parkje naar de hoge populieren van het begijnhof) en bijlage w2 (zicht op het parkje) geven een idee hoe de site zou kunnen geherwaardeerd worden wanneer de parking in park omgezet word ( en niet in bijkomende bebouwing)

11.- het thans verdwenen oude kerkhof en kapel(strokapel) met doorgang naar de Goezeputstraat)
 (nu nog de heringerichte kruisweg en restanten  met Kalvarie) bijlage z.

Op dit moment zijn alleen de middeleeuwse en 19de eeuwse hospitaalgebouwen, het broederklooster en oude apotheek en het open grondgebied behorende tot de oude kavel 1156k beschermd
(zie bijlage 2 kadastraal plan ten tijde van het beschermingsbesluit)
Zie ook de toestand van de site in 1865 ( plan Popp bijlage 3) , in 1837 (bijlage 4), in 1562 (Marcus Gerards  bijlage 5).

We sluiten dit overzicht af met een foto uit 1885 (Schoutteet nr 37) met zicht op de torens  vanop wat nu de Prof. Sebrechtsstraat is (zie bijlage w3). Men kijkt op de “meersen” die als bleekweiden werden gebruikt. Links ziet men de zijkant van het begijnhof en op de achtergrond kan men het bisschoppelijk paleis en een deel van de site Oud Sint-Jan onderscheiden, alleen enkele lage huisjes doorbreken het zicht. De heer Schoutteet bemerkt terecht op dat “dit gebied als een hof van Eden is midden in de stad”. Laat ons deze hof van Eden niet verkwanselen aan de commercialisering.

Het domein waarin de 19de eeuwse gebouwen ontworpen door arch. Alleweireldt (nr 2 en 2a) en de open ruimte (nr 10 links bovenaan) zich bevinden is in 1989 door de stad in erfpacht gegeven aan de nv Kunstcentrum Sint-Jan (later de nv SEC @ Bruges) met als bestemming een Kunstcentrum, later uitgebreid tot Kunst-, Historisch- en Toeristisch centrum . Het domein is op de kaart aangegeven door een doorlopende lijn.
De stad zelf verwierf de ganse site Oud Sint-Jan door aankoop aan het OCMW in 1973, met de uitdrukkelijke voorwaarde dat de bestemming van openbaar nut moet zijn.