Theresianenklooster (nu Weylerkazerne)

Het klooster is een beschermd gebouw dat staat te verkommeren. Nochtans is dit een site, met zoveel waarde en geschiedenis, die onze aandacht meer dan verdient..

 

De vervallen en verloederde gebouwen en tuin van de Weylerkazerne laten niet onmiddellijk vermoeden dat daarin de restanten van het beschermde Theresianenklooster liggen.

Deze Luchtfoto maakt duidelijk
waar het overbouwde klooster zich bevindt: ten noorden van de orgelzaal of de Ryelandtzaal (aan het Achiel Van Acker plein (Ezelstraat/Hugo Losschaertstraat).
De zaal was de vroegere Anglikaanse kerk en daarvoor de Theresianenkerk

 

 

Om het belang van dit klooster aan te tonen is het nuttig om de geschiedenis van de site even te doorlopen.

 
   

Deze voormalige imposante kerk maakte deel uit van het klooster van de Theresianengemeenschap of de Ongeschoeide Karmelietessen.

De gemeenschap werd in 1626 gesticht.. Het klooster werd in 1668 gebouwd , de kerk in 1681. In 1731 krijgt de kerk zijn huidige klokvormige geveltop.

In 1783 wordt Theresianengemeenschap opgegeven d.i. de tijd van de keizer-koster Jozef II. en de zusters apostolinnen betrekken in hun plaats de kerk en het klooster. Onder het Frans bewind wordt het klooster in 1804 .herbestemd tot militair hospitaal.

In 1817 wordt de kerk afgespitst van het klooster en ter beschikking gesteld van de protestantse dienst. (Hollandse tijd). Vanaf 1820 wordt de kerk gebruikt voor de Aglikaanse dienst voor de groeiende Engelse kolonie in Brugge..
In 1983 wordt het kerkgebouw gerenoveerd olv arch. P.Viérin.

 

Nota 1: In 1833 wordt de Theresianengemeenschap opnieuw gesticht en vestigde zich vlakbij aan de Schutterstraat en grenzend aan de Hugo Losschaertstraat.

Nota 2: De Anglikaanse gemeenschap verenigde zich met de andere Protestantse gemeenschappen in 1979 en betrekken samen, sinds 1980, de kapel 't Keersken, ook de Sint-Pieterskapel genoemd, in de Filipstockstraat.


 

Uit het Kadasterplan van 1835
kunnen we nog het grondplan van het uitgestrekte klooster zien vóór de ombouw van militair hospitaal naar kazerne

Vanaf 1850 wordt het zadeldak van de kloostergebouwen vervangen door een derde bouwlaag ten behoeve van de kazerne.

Hier ziet u de kerk en het overbouwd klooster vanuit het Noordoosten.

De verwaarlozing

Hier ziet u de achterkant van de kazerne met de verwilderde doorgang naar de Ezelstraat

De westkant is eveneens niet om aan te zien.

De wel onderhouden doorgang vanuit de Ezelstraat geeft een doorkijk naar de verwaarloosde site

Dit huis naast de doorgang is verbonden met de site , waar nu "krakers" met de toestemming van de eigenaar een plaats hebben gevonden voor hun activiteiten

De verwaarloosde restanten van het klooster

De grote kloostergang van 12 +15 traveeën.

(hiernaast) Met graatgewelven overwelfde pandgangen

 

Hierboven enkele zichten op de kelders van het 17de eeuwse pand met graat- en tongewelven.
Onder de kapittelzaal gordelbogen op een centrale pijler

Hiernaast :de vrijgemaakte doorgang tussen de kerk en het kleine pand, die dichtgemetseld was na de afscheiding van de kerk

   
De Weylerkazerne

De kazerne herinnert vooral aan de 2de werldoorlog. Het past in dit jaar van de 100-jarige herinnering daar even bij stil te staan.

Kapitein Weyler was de aanvoerder van het 24ste Linie, de eenheid die betrokken was in de veldslag bij Halen, waarbij 60% van de manschappen sneuvelde (De slag van de zilveren helmen).. Hijzelf sneuvelde als majoor in 1918 in Zarren.

De vleugel achter de Ryelandtzaal werd genoemd naar de gebroeders Van Raemdonck uit Temse, die in maart 1917 sneuvelden aan het het front in de omgeving van Steenstraete.
Op hun doodsprentje tekende de kunstschilder Joe English, die eveneens aan het front te Veurne lag, een aangrijpende illustratie van de broers die in elkaars armen stierven.

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Conclusie

Het is duidelijk dat een dergelijke site, waarrond zovele verhalen hangen, meer dan de moeite waard is om gerestaureerd te worden, eventueel waardig geïntegreerd in een nieuwe bestemming.

De nieuwe bestemming mag niet leiden tot een verdere verminking van het waardevolle erfgoed, integendeel het zou de kloostersite weer tot zijn recht moeten laten komen.

We hopen dat de huidige impasse snel wordt opgelost en dat de eigenaar en de stad hun verantwoordelijkheid opnemen om dit beschermd pand, zoals de wet dit voorschrijft , te vrijwaren voor verder verval.

Bronnen: Brugge, Garnizoenstad, Bouwen door de eeuwen heen 18na, Brugse beeldbank.