Huis d' Hanins de Moerkerke
(schandalige en jarenlange verwaarlozing van een beschermd gebouwd)

Witte Leertouwerstraat 1

Het "hôtel" d'Hanins de Moerkerke is gelegen tussen De Coupure en de Witteleertouwersstraat.
Dit herenhuis werd in 1765 gebouwd na het graven van de Coupure op de verkavelde gronden van het voormalige Predikherenklooster.

Het initiatief voor de bouw werd genomen door Pierre-Jacques d' Hanins de Moerkerke, diie wellicht een belangrijke functie had in de binnenscheepvaart.

In 1938 werd o.a. de vleugel kant Predikherenstraat verkaveld en opgesplitst in verschillende gebouwen, zodat het herenhuis aan die kant volledig is ingebouwd. Het "staatsieplein" (nr 4 op het grondplan) werd grotendeels ingepalmd.

(bron: Bouwen door de eeuwen heen 18nb)

 

de gevel kant Witteleertouwersstraat (nr 3 op het grondplan) toont hoever dit herenhuis ondertussen is vervallen.

Hier zien we hoe het vocht via de kapotte dakgoten langs de muur naar beneden sijpelt. Het groen maakt gretig gebruik van deze vochtige beschutte plek. Het balkon is totaal verwaarloosd en het houtwerk verrot zienderogen. Brugge kan toch niet zo met zijn erfgoed omgaan, het is Brugge onwaardig.

De nog oorspronkelijke 18de eeuwse rondboogpoort in een geprofileerde omlijsting met rocaillesluitsteen staat er ook belabberd bij. De houten vleugelpoort met sierlijke , waaiervormige bovenlicht (die nu zo vervuild zijn dat ze geen licht meer doorlaten) moet dringen gerenoveerd worden (als het al niet te laat is).
De waarschuwing op deur van vallende voorwerpen voorspelt zeker niet veel goeds.

Hier links hebben we een zicht op de zuidgevel van dwarvleugel aan de kant van de Coupure.
(zie nr 1 op het grondplan)

Aan de hand van het verschil in kleur kun je merken dat ook deze vleugel in 1938 werd opgesplitst, gelukkig zonder afbraak.

Op de voorgrond is het een poel van water,slijk en struikgewas. Hier stond tot voor kort een loods van de technische dienst in de "tuin". Die werd gesloopt om er een ondergrondse parking te bouwen.

Tegen alle regels in werd voor die ondergrondse parking toch een vergunning afgegeven zonder dat er een verbintenis was vanwege de bouwheer om ook binnen een redelijke termijn het pand zelf te restaureren.

De vergunning werd trouwens onlangs in beroep door de provincie vernietigd.Ondertussen ligt het terrein er verwilderd bij.

Het fronton op het middentravee toont een allegorie op de welvaart die gecreëerd werd door de binnenscheepsvaart na het uitgraven van de Coupure. Het middentravee bevat ook 19de eeuws balkon met sierlijk ijzerwerk en een boogdeur met een rococo omlijsting.

De noordgevel (nr 2 op het grondplan) is analoog opgebouwd.

 

Ook in deze vleugel doet het vocht zijn langzame sloopwerk.

De dakkapellen en de goot hebben, zoals het ganse pand, dringend een renovatie nodig .

We sluiten tenslotte af met een zicht op de oostgevel kant Coupure. Opnieuw stellen we de verre verwaarlozing vast van de erker met een rococo omlijsting.

.

   
   
.